Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw reservering en verblijf:

BETALING

Om uw aanvraag te bevestigen, dient u een aanbetaling te doen van 25% van het reserveringsbedrag. Vervolgens ontvangt u per email uw reserveringsbevestiging, waarop tevens de gegevens van het verhuurbedrijf vermeld staat. Het resterende bedrag dient u, uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum, per bankoverschrijving voldaan te hebben. Wij behouden ons het recht voor om uw aanvraag te annuleren voordat de reserveringsbevestiging aan u is verzonden en/of in het geval dat de aanbetaling niet binnen een termijn van 3 dagen wordt ontvangen. In dit geval worden de eventueel door u gedane betaling(en) meteen terugbetaald.

MINIMAAL VERBLIJF, DAG & TIJD AANKOMST/VERTREK

In het hoogseizoen is de minimale verblijfsduur 6 nachten, met aankomst en vertrek op een vrijdag of zaterdag. In het midden- en laagseizoen bestaat ook de mogelijkheid om voor kortere tijd te huren.

Aankomst in het appartement is mogelijk vanaf 16:00 uur. U dient de accommodatie om uiterlijk 10.00 uur op de einddatum te verlaten. In het midden- en laagseizoen zijn eerdere aankomsttijden en/of latere vertrektijden bespreekbaar.

OMSCHRIJVINGEN, FOTO´S EN OVERIGE DIENSTEN

Wij doen ons uiterste best om u kwalitatief hoogwaardige informatie aan te leveren. De foto´s en omschrijvingen worden regelmatig herzien en aangevuld. Desondanks kunnen er altijd verschillen zijn in het meubilair of het interieur. Tevens kunnen bepaalde diensten, zoals zwembaden, sportvelden, etc. niet toegankelijk zijn ten gevolge van het seizoen of omdat reparaties uitgevoerd dienen te worden. Deze verschillen geven u geen recht tot compensatie of terugbetaling.

BORGSOM

Het verhuurbedrijf zal u, bij het in ontvangst nemen van de sleutels, om een borgsom van € 450,- vragen voor eventuele schade in de accommodatie. Deze borgsom wordt na vertrek meteen terugbetaald, indien geconstateerd is dat er geen schade is.

MAXIMAAL AANTAL PERSONEN

Het maximaal aantal personen mag nooit meer zijn dan 6 personen, uitgezonderd babies (jonger dan twee jaar). Indien er meer dan het aangegeven aantal personen zijn, kan het verhuurbedrijf de toegang ontzeggen tot deze extra personen. In dit geval bestaat er geen recht op schadevergoeding.

HUISDIEREN

Huisdieren zijn niet toegestaan.

VERPLICHTING HUURDER

U bent verplicht om de accommodatie schoon en in dezelfde staat te houden, zoals u het bij aankomst heeft aangetroffen. Tevens heeft u de verplichting om de instructies van gebruik en onderhoud op te volgen, zoals deze door het verhuurbedrijf zijn aangegeven en om de normale normen van geluid, wegbrengen van huisvuil, verbruik van water etc. te respecteren.
Bij het niet nakomen van deze regels bestaat de mogelijkheid, dat het verhuurbedrijf u verplicht om de accommodatie te ontruimen en te verlaten, zonder dat u recht heeft op enige compensatie en het terugontvangen van de betaalde borgsom.

SLEUTELS

De sleutels worden reeds vóór vertrek aan u in Nederland overhandigd na betaling van de borgsom. U krijgt 2 volledige setjes overhandigd en u dient de sleutels bij vertrek ook weer mee te nemen naar Nederland. Afspraken om op te halen worden bij aflevering gemaakt.

ANNULERING EN WIJZIGINGEN DOOR DE HUURDER

In het geval van annulering of wijziging van de reservering, dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan het verhuurbedrijf per email of per brief. De volgende annuleringskosten gelden:

  • tot 6 maanden voor de ingangsdatum: geen kosten
  • tussen 6 maanden en 6 weken voor de ingangsdatum: 25% van het totale reserveringsbedrag.
  • tussen 6 weken en 2 weken voor de ingangsdatum: 50% van het totale reserveringsbedrag.
  • minder dan 2 weken voor de ingangsdatum: 100% van het totale reserveringsbedrag.

ANNULERING EN WIJZIGINGEN DOOR HET VERHUURBEDRIJF

In het geval dat u de accommodatie, tengevolge van onvoorziene omstandigheden, niet kunt betrekken, zal het verhuurbedrijf u hierover zo spoedig mogelijk informeren en proberen om een alternatief aan te bieden van gelijke of betere kwaliteit.
Als het niet mogelijk is om een alternatieve accommodatie van gelijkwaardige of betere kwaliteit aan te bieden, of als u de wijziging niet accepteert, zal de reservering worden geannuleerd en zal het totaal van de door u gedane betalingen meteen aan u worden terugbetaald. Er bestaat van uw kant geen recht op schadevergoeding.

Er bestaat geen recht op terugbetaling, indien u besluit de accommodatie voor de einddatum te verlaten.

VOORVALLEN EN VERANTWOORDELIJKEN

Het verhuurbedrijf van de accommodatie is de enige verantwoordelijke voor de juistheid van de verstrekte gegevens en de omschrijvingen, zoals die vermeld staan op deze website, evenals voor de kwaliteit van de dienstverlening. Enig voorval, dient u binnen 48 uur na de begindatum direct aan het verhuurbedrijf te melden. Het verhuurbedrijf zal het probleem zo spoedig mogelijk proberen op te lossen. Als het probleem niet naar uw tevredenheid is opgelost, dient u dit per aangetekende brief, binnen een week na de einddatum, schriftelijk aan het verhuurbedrijf te melden en een kopie te sturen per fax (Fax: + 31 75 647 63 71).

AANSPRAKELIJKHEID HUURDER

De huurder is aansprakelijk voor alle schade door hemzelf of medehuurders toegebracht aan de vakantiewoning en/of inboedel en de huurder is verplicht deze schade te melden en te vergoeden. De huurder vrijwaart verhuurder van alle gevolgen van verlies of in ongerede raken van goederen. De huurder is altijd aansprakelijk voor de totaal geleden schade. Wanneer de waarborgsom daarvoor ter dekking van deze schade niet toereikend is, zal de huurder bovenop de genoemde waarborgsom de totale kosten van deze schade vergoeden. In de meeste gevallen kan daarbij een beroep worden gedaan op de eigen WA of reisverzekering. Wij raden daarom altijd aan om een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten en de dekking van deze te controleren.

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID

Het verhuurbedrijf is NIET verantwoordelijk noch aansprakelijk voor:

  • lichamelijk letsel;
  • diefstal;
  • de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere overmacht gedurende de verhuurperiode;
  • directe of indirecte (gevolg)schade als gevolg van gebruik van het appartement en/of de in het appartement aanwezige roerende zaken;

In ieder geval zal een eventuele schadevergoeding nooit de waarde van het reserveringsbedrag te boven gaan.

GEGEVENSBESCHERMING

De persoonlijke gegevens in het contactformulier of reserveringsformulier, door u verstrekt, zullen opgeslagen worden in een bestand, welke eigendom is van het verhuurbedrijf, waarmee u het verhuurcontract afsluit. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de administratieve afwikkeling van de door u gevraagde dienstverlening, het onderhouden van de gebruikelijke commerciële relatie, evenals voor het u op de hoogte houden van nieuwe diensten en aanbiedingen.
Het verhuurbedrijf garandeert u, dat het al de mogelijke stappen heeft ondernomen, om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
Het verhuurbedrijf kan u tevens informatie verstrekken over uw toegansrechten, het corrigeren van eventuele onjuistheden en het annuleren van uw persoonlijke gegevens. U dient hiervoor schriftelijk contact op te nemen met het verhuurbedrijf, onder vermelding van uw paspoortnummer, waarvan het adres op uw reserveringsbevestiging vermeld staat.
Het verhuurbedrijf zal de door u verstrekte gegevens nooit doorgeven aan derden, behalve als zij hiervoor door een gerechtelijk bevel of door een gerechtigde instantie verplicht wordt, of indien het noodzakelijk is voor het ten uitvoer brengen van de door u gevraagde toeristische dienstverlening.

VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING EN JURISDICTIE

In al hetgeen, waarin niet voorzien is in de hierboven vermelde voorwaarden, zal altijd de Nederlandse wetgeving van kracht zijn. Alle partijen zullen zich onderwerpen aan de jurisdictie en de bekwaamheid van de rechters en tribunalen van de provincie Noord-Holland voor de oplossing van enig geschil, voortvloeiende uit de interpretatie van het onderhevige contract.

Alicante: stad van de zon!

Op zoek naar een vakantie- bestemming met een heerlijk klimaat (het hele jaar door!), geschiedenis, cultuur, gezellige Spaanse fiesta's én prachtige stranden? Boek dan nu je vakantie Alicante! Informatie over de stad en regio vindt u hier (officiele site in Engels), hier of hier.

Vliegtickets naar Alicante

Vanuit Amsterdam vliegt u rechtstreeks met Transavia en Vueling naar Alicante (ALC). Transavia vliegt ook dagelijks vanaf Rotterdam en met Ryanair vliegt u rechtstreeks vanaf Eindhoven en Maastricht. De vluchtduur bedraag ong. 2 uur en 15 minuten. Ticketprijzen: Eindhoven/Maastricht al vanaf €69 retour, Amsterdam/Rotterdam vanaf €104 retour.

Het weer in Alicante

 

Video impressie Alicante

Contact

Indien u meer informatie en/of vragen heeft over de reserveringsprocedure dan kunt u contact opnemen met Casalod Management & Beheer BV, tel. 075-647 63 79 of email alicante@casalod.nl